Om oss

Topaas og Haug ble etablert i 1954, og har alltid lagt stor vekt på kompetanse og kvalitet i alt vi foretar oss. På den måten har vi bygd tillit i markedet, og har gradvis vokst både i omsetning og størrelse.

Vi har i dag et godt renommé og et solid fotfeste i markedet, og vi er en foretrukket aktør og samarbeidspartner i både små og større prosjekter i regionen.

Vi er i dag rundt 50 ansatte med høy faglig kompetanse, stor yrkesstolthet og et iboende, brennende engasjement for å utvikle lokalsamfunnet på en positiv måte. Takket være lang fartstid i bransjen og erfaring med en rekke ulike prosjekter, har vi opparbeidet stor kompetanse på å finne løsninger på de utfordringer våre kunder har.

Vi har status som lærerbedrift, og tar jevnlig inn lærlinger som en del av vårt samfunnsoppdrag, samt til egen rekruttering.

Kompetanse
Vi har en stab med lang erfaring og solid fagkompetanse, godt blandet med ungdommelig pågangsmot. Det gir oss et trygt, kreativt og skapende arbeidsmiljø, og sikrer at både det grunnleggende håndverket og nytenking blir ivaretatt.

Våre fagarbeidere favner yrker som maskinførere, rørleggere, murere, gartnere og sivilingeniører. I tillegg henter vi inn ekstern spesialkompetanse ved behov for hvert enkelt oppdrag.

Våre erfarne anleggsledere og prosjektledere sørger for at kvalitet og framdrift blir akkurat som avtalt. Bedriften oppmuntrer til at de ansatte skal tilegne seg tilleggskompetanse for å kunne utføre ulike typer arbeidsoppdrag. Dessuten legges det opp til en intern karrierestige, og flere av våre ansatte har gått gradene internt, fra lærling til anleggsbaser.

Vi ble sertifisert i Miljøfyrtårn i oktober 2018, og ble resertifisert i november 2021, for tre nye år. Til 25.11.2024. Virksomheten kan dokumentere strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Miljøfyrtårn, gyldig til 25.11.2024

Klimaregnskap 2020

Klima- og miljørapport 2021

Klimarapport 2022

Åpenhetsloven – for arbeid med grunnleggende menneskerettigheter trådte i kraft 01.07.2022. Loven har som formål å fremme arbeidet med grunnleggende menneskerettigheter, og anstendige arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.

Åpenhetsloven pr. 30.06.2023