Content1 | col2

Kadettangen

Bærums mest populære badeområde utvides og oppgraderes med 17 mål nyvunnet land. Det er lagt ut 900 meter siltgardin før sikting og utlegging av 33 000 tonn sandfilter med lekter over forurensede bunnmasser. Området er på ca. 36 000 m2.

Det er satt ned ca. 275 kilometer med vertikaldren ned til en maks dybde på kote -45m. Disse står i et rutenett på 1,8 x 1,8 meter hvor hvert enkelt dren av totalt ca. 11 000 stk. er registrert med dybde og GPS koordinater.

Vannkvalitet i området overvåkes av 2 stk. turbiditetsmålere og vannprøver hver 14 dag. Det fylles lagvis ut ca. 500 000 tonn tunnelstein med lekter, etter ett på forhånd bestemt rutenett. Steinen er kortreist og kommer fra utbyggingen av ny E 16 mellom Sandvika og Vøyenenga. Resterende 500 000 tonn tunnelstein fylles ut fra land med langarmet graver, hjullaster og dozer.

Grunnforholdene er dårlige og setningsutviklingen registreres kontinuerlig fra 10 stk. setningsplater og 12 stk. poretrykksmålere som ble installert på sjøbunn før utfyllingen tok til.

Arbeidene utføres for Bærum kommune, startet oktober 2014 og avsluttes våren 2017.       
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital