Content1 | col2

Diagonale

Oppdragsgiver: Seierstad
Omfang: 10 000 m3 (løs)
Varighet: Nov. 2013 - Mars 2014
Arbeid: Utgraving, sikting, pigging av betongfundamenter, bortkjøring av forurenset masser
Diagonale består av to bygg; et kontor og et studentboligbygg. Kontorbygget får 9 etasjer. Gateplanet er forbeholdt handel og bevertering, mens de øvrige åtte etasjene blir kontorer. I tillegg vil Diagonale ha to underetasjer som knytter byggene sammen, med fellesfasiliteter som parkering.Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital